Seirbhísí Oideachais

Tá sé mar aidhm ag Ionaid Oideachais na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra feasacht a mhúscailt ar an domhan nádúrtha agus ar a thábhachtaí atá sé ár mbithéagsúlacht a chaomhnú agus a chosaint.

Táimid ag déanamh ullmhúcháin faoi láthair chun Ionad Cuairteoirí Phortach Chlóirthigh a athoscailt le haghaidh cuairteanna Oideachais. Coinnigh súil ar ár suíomh gréasáin le haghaidh nuashonruithe.