Anaclann Dúlra & Clárchosán Phortach Chlóirthigh

Tá go leor speiceas fiadhúlra faoi chosaint san anaclann dúlra. Tá an suíomh faoi chosaint faoi roinnt ainmniúchán náisiúnta agus idirnáisiúnta, lena n-áirítear Anaclann Náisiúnta Dúlra, Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta, Láithreán Bogaigh Ramsar, láithreán Natura 2000, agus Limistéar Oidhreachta Nádúrtha.

Téann Bóthar Chlóirthigh–Raithin tríd an bportach, rud a fhágann go bhfuil taobh thoir agus taobh thiar ann. Tá an clárchosán adhmaid ar an taobh thiar agus is siúlóid lúbtha 1 km é agus tá cláir eolais curtha in airde ag ceithre phointe. Tá carrchlós ar fáil ag an suíomh. Nó, is féidir le cuairteoirí a gcarr a fhágáil ag carrchlós Ionad Cuairteoirí Phortach Chlóirthigh (dúnann sé seo ag 5pm Luan – Aoine) agus siúl chomh fada leis an bportach, atá 1.5 km ón ionad do chuairteoirí.

Clárchosán
Phortach Chlóirthigh

Is timpeallacht é Portach Chlóirthigh atá fliuch go nádúrtha agus tá go leor contúirtí i bhfolach ann ar nós locháin dhoimhne agus dromchlaí a bhogann. Ar an gcúis seo, molann muid go bhfanfadh cuairteoirí ar an gclárchosán. Tá go leor pointí spéise ann dóibh siúd a bhfuil súil ghéar acu. Ag brath ar an am den bhliain, is féidir le cuairteoirí an drúichtín agus an bodán meascán, ar breá leo feithidí a ithe, a fheiceáil ó roinnt pointí ar an gClárchosán.

Is iomaí cuairteoir a bhfuil an t-aon reiptíl dhúchasach talún in Éirinn – an earc luachra – feicthe acu ag déanamh bolg le gréin ar an gClárchosán. Bíonn niúit, snáthaidí móra, béchuileanna, féileacáin, boilb, agus froganna le feiceáil go rialta freisin. Éist go cúramach agus cloisfidh tú an crotach, an naoscach, an caislín cloch, an ceolaire sailí, an riabhóg mhóna agus an fhuiseog. Feictear cuid de na héin seo go tráthrialta agus tú ag siúl ar an gClárchosán. Ar an suíomh freisin tá Éin Chreiche lena n-áirítear an pocaire gaoithe agus an meirliún.

Mar is amhlaidh le haon ghníomhaíocht amuigh faoin aer, bíodh éadach oiriúnach ort. Fág Portach Chlóirthigh díreach mar a fuair tú é le do thoil. Tá an clárchosán oscailte do chuairteoirí an lá ar fad, ó cheann ceann na bliana. Ní mór do chuairteoirí madraí a choinneáil ar éill agus níos tábhachtaí fós, ní mór dóibh glanadh suas i ndiaidh a madra!